EVguide
                   HEM HOME

i samarbeide med

 sparenergi
            sparenergi.no


solkraft

            solkraft.se

EV2006 Summering    Til EV2006 hovedside >

    Til EV2006 deltakerliste >

    EV2006 on-line rapporter >

    Bilder fra torsdag >

    Bilder fra fredag >

    Bilder fra lørdag >

    Ørn- og falkreservatet >

    Diverse bilder >

    Til EV2006 summering >   


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Deltagere
Positivt at vi fikk med tre Thinkbiler fra Kristiansand i år. Indirekte var også
en leverantør, Enviro Elbilsalg, med ved å la Jette fra Bergen få låne en av
deres Citroën Saxo elbiler og deres elassisterte sykkel Veléc.
Det er meget positivt at vi har fått med nye ungdommer i år, og alle virker
å trives med at vi har et stort aldersspektrum.
Foruten fra Tyskland så hadde vi i år også med en "observatør", Matthew,
fra England, og de kommer vi nok å se i EV2007 også. Matthew trodde nok
at han da kommer med egen elbil og hurtiglader av Antons modell :-)
Det er ikke uvanlig at det finnes noen ledig plass i bilene, så om det er noen
som har vanskelig å komme med egen bil kan de godt ta kontakt med oss.

Stasjoneringsplassen
Skiveren Camping passet veldig fint for oss, och deres ungdommlige
"management" har megetet stor forståelse for elbilens fordeler.
Når vi er sammen såpass kort tid så er det naturligvis en fordel å ikke bytte
nattherberge for ofte.

"Faglig" information
Øyvinds informasjon om batteriservice og Antons om hans NiMH "reserve-
batteri" ble meget godt mottatt.
Av Manfred fra Tyskland og Matthew fra England har vi fått lære oss at selv
om de ikke har så mange av den siste generasjon av elbiler så foregår det
i alle fall en hel del EV - bruker aktiviteter hos dem.

Kjøretøy
Nytt for i år var at vi hadde med oss flere tohjulinger med eldrift, men
ellers er det de samme gamle bilene som fremdeles ruller, blandt annet
Øyvinds Think som nu har rullet over 140.000 km !

Batterier
Mest de utgående NiCd, men også lithiumbatterier i Velécsykkelen.

Ladningen
- fungerte ganske ukomplisert, ikke minst takket være campingplassens
fine service.
At turene ikke var lengre enn hva de fleste kunne klare på en ladning gjorde
ladelogistikken enklere.
Danskenes spesielle enfaskontakt med jordstift bør kanskje nevnes.
Adapter finnes i mange butikker, men vi burde naturligvis ha nevnt det.
Hurtigladere fanns i år i Antons Peugot 106, Knuds Citroën Saxo og
Tommys Peugeot Partner, og de funger helt utmerket.
Anton rapporterte at han har gjort forbedringer på dem og at de har
blitt mindre.
Majoriteten av ladningene ved Peugeot Partnerens 1250 km lange reise
Stockholm - Skagen ble gjort med hurtigladeren.
Stig hadde et mobilt bensinaggregat i lasterommet i sin Renault Express,
og demonstrerte på sett og vis grunnprinsippet for en plug-in hybrid :-),
og tross alt så er jo det triveligere enn å sette elbilen på en tillhenger
ved en langreise.
Stig hadde med seg en skjøteledning "på rulle", og en natt da han hadde
rullet ut lite av ledningen viste det seg at den hadde blitt så varm at en
termosikring i rullen hadde gått. Tur i uturen, men en detalj som kan
være viktig å huske på.

Etappelengder
De korte kjørestrekningene gjorde at 2-hjulingene kunne være med på
de fleste strekningene. Kortesjekjøring i større byer bør man nok la være
da det er vanskelig å holde sammen ved for eksempel lysreguleringer.

Tusen takk
- sender vi i første hand til Anton Bech og Ellen Harbo Andersen som
hadde gjort hovedjobben i år.
Manfred syntes det var fint at det hele ikke var "overadministrert",
som han mener det ofte kan bli hos dem i Tyskland.

Anton hilser at han
" ser frem til at se/gense de der kommer med til EV2007. Det er fælles-
skabet mellem menneskerne, der er værdigrundlaget ved disse arrange-
menter. Heraf er det også ligeværdigt at komme på el-cykel, som i elbil
eller uden køretøj."

EV2007
Helt klart at det blir noe,
- men hvor og hva bestemmer vi først høsten 2006
når vi ser hvordan den nu så dynamiska EV - utviklingen ser ut.

Forhåpningsvis har vi også i år vist at filmtittelen "Who killed the EV" ikke skal tas alt for bokstavelig :-)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


    EV2005 >

    Besøk hos Think Nordic i Aurskog >

    Båttur på Glomma og Sanngrund Camping >

    Inn til Oslo >

    Karl Johan >

    Hammeren vannkraftverk >

    Biler og deltakere >

    EV2005 summering

    Stockholm - Oslo - Stockholm >

    On-line rapport Stockholm - Oslo - Stockholm >


Alle sider om EV2004:


    Til EV2004 hovedside >

    Litt mer detaljert kart >

    Til EV2004 summering >   


    Til EV2004 deltakerliste >

    EV2004 on-line rapporter >

    Brev til den norske statsminister >


   Stockholm - Jylland med batterielbil >

    En liten situasjonsrapport, dat. 2. mai, fra Anton >

    Et spesielt takk vil vi fremføre til >Alle sider om EV2003:


    Til EV2003 hovedside >

    Til EV2003 summering >   

    Til EV2003 deltakerliste >


    Aktuellt t.o.m. torsdag morgen >

    Samling i Trollhättan >

    Trollhättan fredag >

    Lidköping - Mariestad - Sjötorp/ Göta kanal >

    Gullspång >

    Internetrapport lørdag MORGEN >

    Gullspång - Kristinehamn - Hammarö/ Karlstad >

    Sydovergruppens hjemferd mot Jylland

    Østovergruppens hjemferd mot Aurskog/ Think - Oslo
Alle sider om EV2002:    Hovedside >

    Ruteplan >

    Deltakerliste >


    Summering av turen >

    Ladeplasser >


    Samlet i Oslo >


    mandag 27.mai > Oslo - Hol ved Geilo

    tirsdag 28.mai > Hol - Voss

    Bilder fra tirsdag 28.mai > Hol - Voss

    onsdag 29.mai > Voss - Bergen

    Omtale i Bergens Tidene >

    I Bergen >

    Bilder fra onsdag 29.mai > Bergen

    torsdag 30.mai > Båt til Danmark


    fredag 31.mai > Hanstholm - Løgstør

    lørdag 1.juni > Solar Cup

    Anleggningen/ banen i Løgstør >

    Bilder fra lørdag 1.juni > Tur til Brovst og Fjerritslev

    Bilder fra lørdag 1.juni > På banen

    søndag 2.juni > Solar Cup, avferd til Løkken

    Bilder fra søndag 2.juni > Solar Cup

    mandag 3.juni > Løkken - Hirsthals og båt til Oslo

    tirsdag 4.juni > Oslo - og ALLE I MÅLOg så den spede begynnelse:   EV2001

 EVguide
                   HEM HOME


i samarbeide med

 sparenergi
            sparenergi.no solkraft
            solkraft.se