EVguide
                   HEM HOME

i samarbeide med

 sparenergi
            sparenergi.no


solkraft

            solkraft.se

Brev til Statsminister Bondevik

fra EV2004 deltagerne angående forholdene i Think-saken

                                     


Rønbjerg, Danmark, 31. mai 2004

Statsminister Kjell Magne Bondevik
Pb. 8001 Dep.
0030 OSLO

REDD 365 THINK ELBILER FRA DESTRUERING

Ford Motor Company i USA har besluttet å destruere 365 Think elbiler fremfor å selge dem tilbake til Norge, slik Think Nordic as har arbeidet for.

Vi, en gruppe svært fornøyde elbilbrukere i Norden, oppfordrer Regjeringen i Norge til å iverksette øyeblikkelig tiltak for å redde disse norskproduserte miljøvennlige bilene.

Totalt ble det produsert 1005 Think elbiler ved fabrikken i Aurskog. Over 1/3 av disse er besluttet ødelagt av Ford i USA, samtidig med at over 250 personer står på venteliste i Norge for å kjøpe den attraktive norske elbilen.

Vedtaket er også en direkte årsak til at Think Nordic as på Aurskog måtte nedbemanne med 25 årsverk i april i år.

Det er en næringspolitisk, samferdselspolitisk og miljøvernpolitisk skandale at disse miljøvennlige bilene blir ødelagt. Vi har opplysninger om at destruksjonen er påbegynt og at prosessen fortsetter.

Vi oppfordrer derfor på det sterkeste at de norske politiske myndigheter gjør alt som er mulig for at Ford Motor Company i USA omgjør vedtaket, og at de selger bilene tilbake til Norge.

Bilene er svært populære og ettertraktet og har en ikke ubetydelig markedsføringsverdi både miljø- og industrimessig på det lokale, nasjonale og internasjonale plan.

Vi finner det meningsløst å ødelegge utslippsfrie biler og derfor krever dette øyeblikkelig handling!

I forbindelse med helgens oppslag om Fords hemmelige planer for nedlegging av TH!NK-fabrikken, ønsker vi også å vite hva Statsministeren vil foreta seg i denne anledning.

Med vennlig hilsen, på vegne av underskriverne på vedlagte dokument,


Jon Ole Siggerud


Kopi: Nærings- og Handelsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Miljøverndepartementet
PressenFølgebrev 1Følgebrev 1

             


  Alle sider om EV2004:


    Til EV2003 hovedside >

    Litt mer detaljert kart >

    Til EV2004 summering >


    Til EV2004 deltakerliste >

    EV2004 on-line rapporter >

    Brev til den norske statsminister >   *


   Stockholm - Jylland med batterielbil >

    En liten situasjonsrapport, dat. 2. mai, fra Anton >

    Et spesielt takk vil vi fremføre til >

 EVguide
                   HEM HOME

i samarbeide med

 sparenergi
            sparenergi.no


 solkraft
            solkraft.se