EVguide
                   HEM HOME

 

Øyvind Lunde og hans Think nærmer seg 100.000 km

- derfor er hans rapport fra hans siste besøk hos Think
naturligvis av stor interesse for oss.

Her er for øvrig   litt mere historikk >


----- Original Message -----
From: Øyvind
To: Knut
Sent: Thursday, December 04, 2003 8:15 PM
Subject: Batterihistorikk

Hei

Fikk Think til å skrive ned nøkkeldata på mine batteriers historikk
fra august 2000 til i dag. Grønne tall er Arne Veidels rapport ved 60.000 km.

Kjørte km                                  95.200                      60.000
Overladet                                 10.746 Ah
Totalt ladet                            128.926 Ah                86.546  Inkl. 5-10% gjenvunnet bremseenergi
Antall ladinger                          3.931                        2.014
Antall komplette ladinger          719                            705

Antall vannfyllinger                     11                             10
Km per vannpåfylling        8 - 9.000 km             ca 6.000

Batteritemperatur over
35 grader : 255 timer 59 minutter
45 grader : 13timer 28 minutter
55 grader : 0 timer 0 minutter


Om jeg regner at 3kW fra lader gir ca 20A ladestrøm gir det disse tallene:

128 926 / 20 = 6446 timer a/3kW = 19338.9kWh / 9520mil =2.03kWh/mil i snitt      2,16kWh/mil
Da bremseenergien er med i dette ligger altså Øyvinds uttak fra nettet under 2 kWh/ mil

Eller ganske nøyaktig det samme som en gjenomsnitts norsk husholdning pr år.

Alternativet på Volvoen hadde vært ca 10 000liter bensin eller omkring 80 000kWh energi.
Det ville gitt et CO2 utslipp på vel 23 tonn, for ikke å snakke om tusenvis av kaldstarter
og 6-8 oljeskift mm.

mvh
Øyvind


PS
Kunne vært artig å se tilsvarende utskrift fra andre biler for sammenligningensskyld.
DS 

 EVguide
                   HEM HOME