EVguide
                   HEM HOME
9 mars 2005

 

Bränsleförbrukning
Toyota RAV4 El


RAV4 EV

Southern California Edison SCE har haft en stor flotta av Toyota RAV4 EV,
och vid ung. 100.000 Miles/ 160.900 km gav man ut
en rapport >

I tabell 3 på sidan 3 visas
medelförbrukningen per år, från nätkontakt till hjul, för 5 av bilarna.

Om man sedan tar medelvärdet av alla årsvärdena får man

För stadskörning: 0,317 kWh/ mile

1 mile = 1.609 m, alltså bör detta motsvara

0,317 : 1,609 = 0,196 kWh/ km eller 19,6 kWh/ 100 km

Svensk Energi anger värdet av 1 m3 bensin till 8.720 kWh, eller 1 liter = 8,72 kWh


vilket ger 19,6 kWh : 8,72 = 2,25 liter/ 100 km vid stadskörning


För blandad körning: 0,395 kWh/ mile

1 mile = 1.609 m, alltså bör detta motsvara

0,395 : 1,609 = 0,2455 kWh/ km eller 24,55 kWh/ 100 km

Svensk Energi anger värdet av 1 m3 bensin till 8.720 kWh, eller 1 liter = 8,72 kWh

vilket ger 24,55 kWh : 8,72 = 2,815 liter/ 100 km vid blandat körning


Med reservation för tanke- och räknefel

- men här är i alla fall Anton Bechs kommentar:

Hej.

Det ser rigtigt ud.
Forbruget er lille for en SUV’er. Jeg har på min P106 ca. 21 kWh/100km.
At det er så stort skyldes bilens "overladning" af batterierne og laderens
relative lave virkningsgrad. Uden overladning og bedre lader ville forbruget
nok være ca. 16kWh/100 km.

/Anton


Antons antagande rimmar ju också gott med Per Jørgensen Møllers rapport >
om sin gamla Citroën AX El, som då gjorde av med
15,7 kWh/ 100 km, eller 15,7 : 8,72 = 1,8 liter/ 100 km :-)


Nämnas kan att Tommy Engkvists Peugeot Partner El (varubil) vid returresan
från Jylland till Stockholm efter EV2004 >
i medelvärde förbrukade under 15 kWh/ 100 km eller 1,72 liter/ 100 km.Här en snabb kommentar från
Nordens förmodligen enda privata RAV4 EV ägare,
Arne Magnus Berge :

Med tanke på at disse målingene er gjort på "firmabiler" der myk økonomisk kjøring ikke er et tema, samt hyppig bruk av AC i "sunny California", og at målinger er foretatt ved kontakten i veggen må dette være meget bra.
Man skal og huske på at RAV4 har en langt kraftigere motor enn de franske bilene så muligheten for rask akselrasjon er absolutt til stede med dertil hyppig forbruk av kilowattimer.
Vekten har og noe å si, men den har faktisk tilnærmet lik vekt som Partner/Berlingo, og det skulle være artig å se en sammenlikning mellom disse.
De private eierne av RAV4 i California har i gjennomsnitt noe lavere forbruk enn dette, da de er opptatt av rekkevidde, og kjører noe mykere.
100 miles per lading er ikke noe problem for disse selv i motorveitempo.
Hvis man da regner med ca. 25 kWh i batteriene fordelt på 160 km gir dette et snitt på 15,6 kWh/100 km, noe som rimer mer med min egen erfaring. Dette er dog
batteri > hjul målinger, og ikke strømnett > hjul som SCE har gjort.

Nikkel-metallhydrid batteriene i RAV4 har også et unødvendig merforbruk til sammenlikning med NiCad, bare på en annen måte.
Dersom du lader en RAV4 til 100% SOC, vil batteriene omsette ca 10 % til
varme/ selvutladning dersom du ikke tar kjøretøyet i bruk innen få timer.

mvh

Arne Magnus Berge

13. mars 2005
Og her er ferske verdier om Think på vinterføre fra
Tom Roy Simenstad :

Tallene ser ut til å være riktige for min TH!NK city også.
Jeg benytter El Energimåler kjøpt på Clas Ohlson og har et forbruk fra nettkontakt
på 21 kWh/100 km eller tilsvarende energien i 2,4 liter bensin.
Dette inkluderer ca 10 minutter el oppvarming av kupeen med TH!NKs originale elektriske varmeapparat med innebygget timer og kjøring på vinterdekk med
hastighet 80 - 90 km/t på flat vei og 70 km/t i bakker på motorvei på strekningen Oslo - Drammen.
Det omtrent en tredjedel av det en vanlig bensinsnål bil bruker i energi og kostnaden er mindere enn en tiendel.

Elektrisk hilsen
Tom Roy 

 EVguide
                   HEM HOME