EVguide
                   HEM HOME

 

Quickladerbehov/ Behov av snabbladdare
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i bilen

From: Anton Bech
Sent: Sunday, April 07, 2002 7:27 PM
Subject: Interesse for Quicklader


Dette er en interesseundersøgelse for at vide, hvor stor elbilejers ønske er om at kunne lade bilen hurtigere. Jeg samler her på tilkendegivelse fra elbilejere, om hvorvidt de har behov for at kunne lade hurtigere.
Denne undersøgelse er ikke orienteret mod at få flere offentlige tilgængelige quickladere, men tager udgangspunkt i, hvorvidt private elbiler og eventuelt biler i tjeneste, bør kunne lades hurtigere end hvad standartbilen kan.
Det er min opfattelse, at det vil være mere sandsynligt at finde 2 eller 3 faser 230V end det vil være at have behov for strøm i nærheden af en quickladerstation. Der hvor bilen kommer frem og mangler strøm, står der næppe en quicklader, hvorfor bilen bør medbringe egen ladekapacitet.

Jeg vil her stille jer nogle spørgsmål for at vide, hvor mange der er interesseret i at kunne have bilen ombygget til at kunne lade hurtigere. Hvis der er en klar behov for at tilvirke en løsning, da vil det nok være muligt, at få et foretagende til at fremstille det.

En sandsynlig løsning vil være at montere ét eller to ekstra ladere i bilen, så der kan lades fra 2 eller 3 faser samtidigt. Med én ekstra lader halveres ladetiden og med 2 ekstra ladere, vil ladetiden blive 1/3 del af normaltiden.

De ekstra ladere kobles til bilens elanlæg og virker som slaveladere. Det vil sige, at bilens lader styrer de ekstra ladere og de ekstra ladere, lader kun med i effektfasen og er koblet fra i topladningsfasen. Derfor vil det ikke være et problem for bilens batterier eller for batterimanagementsystemet. Din % måler skal stadig kunne vise korrekt. Selv med 2 ekstra ladere, vil den samlede ladestrøm kun være på halvdelen af det der er tilladt for batterierne.

Spørgsmålene:
1. Er ladetiden en begrænsning for din anvendelse af bilen?

2. Tager du af og til en anden bil, fordi du ikke kan nå at lade bilen op til turen?

3. Må du ofte fravælge elbilen til en lang tur, fordi det tager for lang tid at lade op undervejs?

4. Vil det være fint, om ladetiden (op til 100% visning) blev halveret (én ekstra lader) ?

5. Vil det være attraktivt at have mere ladekapacitet, så ladetiden blev reduceret til 1/3 del af den nuværende (to ekstra ladere)?

6. Hvor meget må en ladeløsningen med én ekstra lader koste, før det er uden for din interesse?
5-10.000 kr.? 10-15.000 kr.? 15-20.000 kr.?.
Prisgrupperne er ikke sat for at se, hvor meget der kan tjenes, men for at se hvor mange, der vil være med, når en pris for udstyret er beregnet.

7. Hvor meget må en ladeløsning med 2 ekstra ladere koste, før det er uden for din interesse?
10-15.000 kr.? 15-20.000 kr.? 25-30.000 kr.?

8. Vil du stadig være interesseret, selv om fabrikanten af bilen siger fra med hensyn til den eksisterende garanti?

9. Hvilken biltype har du?

Jeg vil gerne have svarene tilbage
på E-mail til chris115@worldonline.dk eller med brev.
Er der en tilstrækkelig stor interesse vil jeg prøve at sammensætte en løsning, som så kan tilbydes jer. Jeres svar her er ikke bindende eller forpligtende.

De der har set min lader på www.evguide.nu > skal ikke tro, at den tænkte laderløsning vil se således ud. Den vil blive designet til at veje og fylde væsentlig mindre, samt være en diskret boks fastmonteret i bilen på et fornuftigt sted.

Med venlig hilsen
Anton Bech
Rydbjergvej 22 Velling
DK- 6950 Ringkøbing
Tlf. +45 97 32 43 57


 

 EVguide
                   HEM HOME