EVguide
                   HEM HOME

7 oktober 2004
 

Bilsalongen i Paris 23 sept. 10 okt. 2004


Sid/ page 1

Sid/ page 2: Konkreta batteri- och elhybridfordon/- kjøretøy >

Sid/ page 3: Fordon/- kjøretøy under utveckling >

Sid/ page 4: Diverse från Paris >


Årets Parissalong ger en god signal om att allt flera inser fördelarna med
elmotorer, - generatorer och - batterier.
Att komma åt och ta en bild av Venturi Automobiles El-roadster Fétish var
inte helt enkelt.

Venturi Fétish

Publikintresset var enormt, och säkerligen kommer data
som 0 - 100 km på 4,5 s, maxhastighet på 170 km/ h och körsträcka 350 km
per laddning att ge ett positivt intryck för den rena batterielbilen.

Förhoppningsvis kommer Volvo att redan nästa vecka visa samma system,
från AC Propulsion, i Challenge Bibendum 2004 i Kina

Trevligt var det att åter se batteriutställare på salongen.
Franska Batscaps utveckling av Lithium polymer batterier verkar lovande.
De ägs till 80% av Bollore och 20% av Electricité de France EdF.
Man lovar att redan våren 2005 visa en bil med deras Lithiumbatterier på
Genevesalongen. Se www.autoindustry.co.uk
Data som nämns är 2 - 300 km mellan laddningar och maxhastighet 125 km/h

Även Nissan påpekade att de är, och har varit det länge, med i utvecklingen
av Lithiumbatterier.

Man trodde ju att det skulle vara med många hybridbilar, men fortfarande
är Toyota och Honda helt dominerande.

Några hydrogen/ bränslecellsbilar fanns med, men det verkar ha lugnat sig
en hel del på den kanten.
Sid/ page 1

Sid/ page 2: Konkreta batteri- och elhybridfordon/- kjøretøy >

Sid/ page 3: Fordon/- kjøretøy under utveckling >

Sid/ page 4: Diverse från Paris >

 EVguide
                   HEM HOME