< RETUR EVguide


Forfatter ~ Jon Ole Siggerud ~ 4. juli 2005

TH!NK City  -  3 års regnskap
   
Kjøpt juni 2002 for kr 153 000,-  
  Km-stand 13 777 km  
   
Pr 30 juni 2005  
  Km-stand 59 118 km  
   
  Kjørt i vår eie, 3 år 45 341 km 41 km/dag 1)
  15 114 km/år  
  El-forbruk, energi 8 615 kWh 0,19 kWh/km 2)
   
Utgifter: El-forbruk, kostnad 5 040 kr 0,11 kr/km  
   
  Parafin 40 ltr 233 kr 77,67 kr/vinter  
   
  Vedlikeholdslading, service og reparasjoner 12 084 kr 0,27 kr/km 3)
  19 268 km, vedlikeholdslading 4)
  23 913 km, vedlikeholdslading  
  31 153 km, vedlikeholdslading  
  37 533 km, vedlikeholdslading  
  45 099 km, 2 års service  
  53 619 km, vedlikeholdslading  
   
  Forsikring for 3 år 10 170 kr 0,22 kr/km  
   
  Personskadeavgift 2004/2005 710 kr 0,02 kr/km  
   
  Bomavgift 0 kr 0,00 kr/km 5)
   
  EU-kontroll 538 kr 0,01 kr/km  
   
Driftsutgifter totalt 28 775 kr 0,63 kr/km  
   
  26,64 kr/dag 6)
   
  9 592 kr/år  
   
  Avskrivning: Kr 153 000,- over 10 år 45 900 kr 1,01 kr/km 7)
   
  Rentetap: 4% p.a. av kr 153 000,- 18 360 kr 0,40 kr/km  
   
Totale utgifter, inkl. avskrivning 93 035 kr 2,05 kr/km 8)
   
  31 012 kr/år  
     
Spart utslipp av CO2-ekv. 9 271 kg 0,204 kg/km 9)
                 
Merknader:
1) Lengste distanse på en lading 132,4 km på Jylland, EV2004
Lengste distanse på en lading i Norge: 110,5 km, juni 2004
Lengste distanse på en dag, Bærum - Øyer: 230 km. Retur to dager senere, også på en dag.
2) Beregnet snittforbruk over tid 0,19 kWh/km.
I juni 2005 ble elforbruket notert til 0,15 kWh/km.
3) Utførte reparasjoner etc.:
23913 Viskerblad, sikringer
45099 Skiftet vannpumpe, pusserblad m.m.
53619 Justert og renset bremser
4) Garanti-arbeid:
Reparasjon av Webasto, 2003
Kontroll av tak, OK, des 03
Skiftet til ny type inntaksboks m/ 16Amp sikring
Skiftet tak pga. sprekk, apr 05
5) Til sammenligning:
Fjellinjen, bompengeringen rundt Oslo, kr 4 100,- pr. år.
6) Oslo sporveiers månedskort, kr 700,-: Pr. dag kr 23,33
SL månedskort (3 soner Oslo/Akershus), kr 1 150,-: Pr. dag kr 38,33
7) “I verste tilfelle” nedskrives bilens restverdi over 10 år til kr 0,-. Regner med at batteripakken må skiftes innenfor denne tidsrammen. Antar, tross alt, at bilen har bedre restverdi enn det som er beregnet her.
8) Middelklasse bil som kjører 15 000 km pr. år koster 4,00 kr/km.
9) SFT: Marginale miljøkostnader ved luftforurensning, april 2005, tab. 3 Personbil bensin