EVguide
                   HEM HOME

21. april 2004
 

Solpaneler på et tak i Nittedal/Oslo,

- hva kan det ha å gjøre med elbiler?
Jo, allerede den andre dagen under monteringen av sitt solpanelanlegg,
ennu med uisolert røranlegg, målte Øyvind Lunde at han fikk 25 kWh fra
sine nye solpaneler. Denne energien forvarmer varmtvann, og i neste
omgang også vannet i radiatorene, og bidrar dermed til redusert energi-
forbruk fra nettet godt og vel tilsvarende Thinkens forbrukning :-)

Panel mot Glenneveien


3 paneler mot 'baksiden'

Øyvind tror at de fire panelene kan gi hele 30 - 40 kWh per døgn på
den lyseste årstiden.
Dette er jo mye mere enn familien normalt bruker av varmtvann, men
gjør at anleggningen også under korte vinterdager kommer til å gi
sitt bidrag.


Tre tanker
    Akkumulatortanken tar 2000 liter!
    Den røde tanken til venstre er en
    200 liters ekspansjonstank for
    akkumulator-/radiatorvann, og den
    firkantige hvite tanken til høyre er
    en 100 liters varmvannsbereder.


    Øyvind presiserer at anlegget
    fremdeles ikke er helt ferdig med
    tanke på isolasjon, elarbeide mm,
    - og sikkert blir det litt mere
    å rapportere om prosjektet.
første prod.kurvenAllerede den første dagens spennende logging viste en leveranse på 25 kWh "från ovan"


Solpanelene er levert av
Sol & Energiteknik SE AB i Huskvarna, Sverige

- og på Øyvinds side Sparenergi.no
finner du masser av lenker innom området !

 EVguide
                   HEM HOME