Projekt


Du kan hoppa direkt till

  DK FIN IS N S


Skicka gärna din info via E-post till EVguide

Senaste/ siste uppdatering på denna sida var 8 maj

GO2001
INTERNATIONELLT


28 april 2001
Mendrisoprojektet, Schweiz
Vid VCE och Miløre Centre's seminarium i Köbenhamn 23 april berättade
Mr. Marco Piffaretti att man vid projektstarten 1995 hade som målsättning
att 8%, dvs ca 350, av Mendriso's fordon/ kjøretøy skulle vara eldrivna 2001.
I dag finns det 400 elfordon, och 300 på väntelista!
72% av brukarna är privata!
Man har introducerat 56 laddplatser och medelförbrukningen ligger vid
24 kWh/ 100km, motsvarande ca 2,5 l/100 km. Inga speciella vinterproblem,
men ca 10% kortare körsträcka vid kallt väder.
En föredömlig stor del av projektpengarna gikk till information.
Vid projektstart gjordes en enkätundersökning där endast 25-30% kände till
eller hade någon synpunkt om elbilar/ projektet, och vid en liknande enkät
nu var 78-91% positiva till ämnet.
Projektets positiva resultat kommer förmodligen att medföra att nästa steg
blir på kanton (län/ fylke) nivå.
Mendriso driver tillsammans med 4 andra städer i kantonen Tessin ett projekt
där man hyr/ leier ut elbilar på städernas järnvägsstationer, med gratis el
och möjlighet att återlämna bilen på valfri station.
Mr. Piffaretti avslutade med dessa kloka ord:
"Tänk globalt - agera lokalt, - och gör det själv!"
- och berättade också att hans lille son numera inte säger brrumm, brrrumm
när han leker med sina bilar, utan s s s s s s s - -ELCIDIS - ELectric vehicle CIty DIStribution systems
Stavanger, Lyse Energi
Stockholm, E-post till Miljöförvaltningen i StockholmEVD-POST Electric Vehicle Delivery Post
Ett EU-projekt inom gruppen Transport Targeted Projekt (TPP)
Finland, Sverige (Norge som observatör)ZEUS - Zero and low Emission vehicles in Urban Society
Helsingfors, Köbenhamn, StockholmDANMARK


28 april 2001
Unik dansk hybridbil
Vid VCE och Miløre Centre's seminarium i Köbenhamn 23 april berättade
Jørgen Lundsgaard från IRD Fuel Cell A/S om ett mycket speciellt danskt
hybridbilsprojekt.
För att demonstrera användandet av Väte (vannstoff/ brint) för transport
har man byggt en hybridbil där det ena systemet är rent batteridrivet, och
det andra bränslecellsdrivet.
Man har kompletterat den eldrivna Fiat Seicento Elettra med en dansk
bränslecellsdriven generatorenhet. Bränslecellen är en 5 kW PEM - enhet
från italienska De Nora.
Man har byggt en bil till IRD, och en till Fiat. Bilarna fungerar som
rullande laboratorier, där enheter lätt kan bytas ut och energieffektivitet
och miljöbelastningar mätas.
Man hoppas att detta skall ge dansk industri möjligheter att utveckla och
testa produkter till framtidens bilindustri.Solhybridbilen Connector 2001

Toriabil    Ett utvecklingsprojekt av
   Toria i Ebeltoft.
   Solcellerna förväntas ge cirka
   3 kWh en solig dag i Danmark.
  

   Läs mera på
   Toria:s hemsida

  
  

FINLAND

EVIAC Electric Vehicle Inductive Automatic Charging
EU-projekt med Finland som nordisk representant
 
 

ISLANDNORGESVERIGE

Samordnad upphandling av Hybrid EVs /fordon/ kjøretøy
Vid ett seminarium som Forum för Eldrivna Fordon och SEFOS
höll i Stockholm 25 april 2001 berättade Charlie Rydén från
Stockholm MFO att MFO tillsammans med bl.a. Energimyndigheten
och Miljöförvaltningen har tagit initiativet till en samordnad
upphandling av minst 400 hybrider under en 4-års period.

Mycket noterbara tekniska krav är:
Minst 70 km körsträcka med ren eldrift
- och föraren skall själv kunna bestämma drivsättet
Bilen skall kunna laddas från elnätet också
Förbränningsmotorn skall kunna köras på alternativt drivmedel

Man räknar inte med att subventioner skall behövas
En intresseenkét, med svarstid 31 maj, har skickats ut till drygt
10.000 tänkbara brukare i Sverige.
E-post    till Charlie Rydén, som också är projektledareElbilar i SkåneElbilar i Göteborg

Göteborgs Gatu AB
E-post    till Matz NettbyMiljöbilar i Stockholm
Miljöförvaltningen i Stockholm
E-post    till Eva SunnerstedtE-TOUR Electric Two-wheelers On Urban Roads

Stockholm stad med sina 20 Peugeot skotrar och 5 medvindscyklar
är som enda stad i Norden med i ett europeiskt demo- och utvärderings-
projekt av eldrivna tvåhjulingar.
Mera information kommer från
Miljöförvaltningen i Stockholm
E-post    till Eva Sunnerstedt


HEM HOME HEM HOME HEM HOME