EVguide
                   HEM HOME

 

Miljöbilar - idag och imorgen

Ett Forumseminarium i Malmö 21 nov. 2002

Arrangörer var SWEVA, Milöre Centre, H2forum och Energimyndigheten.
Miløre utarbetar dokumentation från seminariet, som kommer att finnas
bl a på Miløre och SWEVAs hemsidor om någon månad.

Seminariet omfattade både el- , hybrid- , gas- och etanolbilar, och nedanstående
anteckningar/ notiser kanske kan vara av speciell intresse för Evguide's läsare.

Max Åhman, Lunds Universitet framhöll el-, elhybrid- och bränslecellsbilarnas
goda energieffektivitet,
och el- och hydrogenbilarnas möjligheter till nollutsläpp lokalt.
Han tyckte att infrastrukturbegreppet även borde innefatta motorjournalister :-)

Volvos miljöchef Anders Wahlén framhöll också vikten av att ta hänsyn till
hela infrastrukturkedjan, "well to wheel".

Kunden är intresserad av miljön, men inte villig att betala mera "bara för miljöns skull"
i en bil som kanske har mindre prestanda än en bil med förbränningsmotor.

Den i Sverige lyckade principen med personalköpsrabatt för PC kanske går
att använda för elbilen också?
Väldiga subventioner på mobiltelefonbatterierna innan de kom upp i massproduktion.
Man antar att 50% av utvecklingskostnaderna för hybridbilen i Japan är för
"marknadsutvecklande insatser".

Hans Pohl, Vinnova tror nog att hydrogenbilen kommer, men att det kommer att ta
ganska lång tid innan den säljs till privata brukare.
Han nämnde prognosen 2% av marknaden i Europa 2015, respektive 5% 2020.
Kostnaden för bränslecell i dag är 1.000 - 5.000$/ kW
Mål 50 - 100$/ kW

Sydkraft planerar installation av en hydrogenstation i Malmö.

Som ren batterielbil finns endast modellen Beta från Sunride Engineering
att köpa på den svanska marknaden idag enligt Mats-Ola Larsson, Göteborg Stad.

Enligt Charlie Rydén, Protima AB så kommer Renault/ Volvo inte att ta in
Kangoo Elhybrid till Sverige.

SunFleet Carsharing har endast "miljö"bilar, el, elhybrid och gashybrid
i sitt poolsystem för företag, kommuner och organisationer.
Man testar också ett system där anställda får specialpris vid lån
över t.ex en weekend, och fakturan skickas till den anställdes hemadress.

ELCIDIS Electric Vehicle City Distribution
är/ var ett EU projekt där Stockholm och Stavanger deltog.
Charlie Rydén gav lite information från Stockholm, och
slutrapporten av hela projektet delades ut.
Lite mera information kommer på en separat sida.
Sydkraft och SunFleet demonstrerade elbilar i pool


Peugeot 106 El

Citroën Berlingo El och Miløres Stina Nilsson

TH!NK
Jo man lykkades faktiskt köpa knappt dussinet av dem till SverigeSunride Engineering demonstrerade, och säljer, både Beta elbilar, i olika utföranden,
och EVT elskoter
 

 EVguide
                   HEM HOME