EVguide
                   HEM HOME


11 dec. 2007

EVguide har fått nedanstående artikel från Peter Nyström
beträffande skrotning av Citroën Berlingo Elbilar i Sverige

Längre ner på sidan
finns också en kommentar från Citroën Sverige

***********************************************************

 

Citroën går emot strömmen

General Motors fick mycket kritik i den uppmärksammade amerikanska filmen
”Who killed the electric car?” som kom för ett år sedan och som gick på svensk TV nyligen.
Men det pågår ett berått avdagatagande av elbilar på svensk mark ännu 2007. Lite märkligt
när opinionen svängt. Till och med GM visar elbilar igen på bilsalongerna i form av GM Volt.
Tidningen Ny Teknik har en rubrik tvärs över ett uppslag i september som lyder ”Elbilarnas
återkomst”. På en träff för företagare i Helsingborg i början av november sa Benny
Dahlström från Svenska Toyota ”Elbilen är inte död, elbilen är framtiden”. Många andra har
vittnat om den rena eldriftens fördelar, i renodlade elbilar och i hybrider. Etanolbilar och
gasbilar i all ära men de är en parentes. I det perspektivet är det anmärkningsvärt att Svenska
Citroën går emot strömmen och indirekt uppmanar till utskrotning av fungerande elbilar av
deras eget fabrikat och straffar ägarna med obefintligt andrahandsvärde och därmed hög
milkostnad, kommer de att köpa en Citroën igen?

Citroën Berlingo Electrique en ren elbil
Citroën Berlingo i eldriven version gjorde debut i slutet av 1990-talet och blev tillsammans
med elbilar från de andra franska märkena, systermärket Peugeot, och Renault, lite av
milstolpar i utvecklingen. Äntligen serietillverkade moderna elbilar med funktion, hantering,
och kvalitetskänsla som bara riktiga biltillverkare klarar av att producera.
Undertecknad var då redaktör för det nordiska magasinet Elfordons-Nytt. Mina testrapporter var positiva, en ny era var inledd.
Franska posten köpte många av bilarna, projekt för en renare stadsmiljö tog fart runt om i
Europa och även i de nordiska länderna. Många företag skaffade bilarna både för att visa att
man var miljömedvetna men också för att faktiskt kunna sköta sina distributionsärenden i
stadsmiljö utan att släppa ut en endaste avgaspuff eller ett endaste gram koldioxid. Man köpte elbilarna till ett rimligt pris och leasade batteripaketet till vad som då kunde ses som ett rimligt pris och rimliga villkor, men man glömde läsa det finstilta.

Citroën Berlingo Electrique en drömbil för elentusiasten.
Är man elfordonsentusiast och dessutom citroenist så framstår ju en eldriven Berlingo som
drömbilen. Drömmar brukar vara ouppnåeliga, men drömbilar brukar bli uppnåeliga när de
blir begagnade. Entusiaster tar över den åldrande drömbilen, vårdar den , nyttjar den och
uppgraderar eller hottar upp den. Jag och alla ni andra som var på Citroën 2CV-världsmötet i
Borlänge i somras vet vad vi talar om. En elbilsentusiast är däremot mer intresserad av
tekniken än att ”pimpa” upp bilen med krom, feta sulor etc. En elbil kan t.ex. relativt enkelt
graderas upp till modernare batteriteknik och utmaningen ligger hos elbilsentusiasten snarare i att optimera bilen för att kunna köra så långt som möjligt på varje laddning
– det är ett rent nöje!

Även solen har fläckar
1990-talets franska elbilar var oftast utrustade med nickel-kadmium-batterier. Nickel och
kadmium är inte att leka med, så det paradoxala är att den utifrån avsaknaden av avgasrör rena elbilen inte är fläckfri ur miljösynpunkt om den har NiCd-batterier. På EU-nivå har
diskuterats förbud mot användandet av NiCd-batterier från 2007, riktigt hur de olika länderna
lagstiftat om detta kan jag inte. Idag är det miljöofarliga nickel metallhydrid batterier som är
vanligast i dagens elbilar och hybrider och de modernaste förses med litiumjon batterier. En
av elbilens fördelar är att den kan uppgraderas med ny batteriteknik relativt enkelt….om det
inte vore för……

Svenska Citroëns regler dödar fungerande elbilar
Företagen som köpte elbilar av Citroën tecknade leasingavtal med Svenska Citroën. Avtal
som inte kan brytas med mindre än att bilen skrotas. Slavkontrakt? I aktuella reklamfilmer
med hostande djur framställer Citroën sig som miljöföredöme i reklamen för etanolbilar och
dieselbilar med partikelfilter. Bilar som är bättre än andra men trots det bilar med avgasrör
som släpper ut koldioxid m.m. för varje kilometer de rullar. Bakom den rena fasaden döljer
sig smutsiga baktankar i form av regler som skrotar ut rena el-Citroënbilar utan avgasrör.
Rent (?) lurendrejeri! På en skrot i Malmö tronar åtminstone tre utskrotade Citroën Berlingo
Electrique, i Helsingborg väntar två ytterligare bilar på samma öde om inte Svenska Citroën
ändrar sig. Man kan förundras över Citroëns kundvård när företagen som var miljöpionjärer
och köpte de eldrivna Citroënerna straffas med att bilarna blir mer eller mindre osäljbara och
andrahandsvärdet sjunker som en sten till skrotningspremiens belopp. För vilken privat
elbilsentusiast vill köpa en bil och tvingas leva med att betala över tusen kronor i månaden
för batterileasing av miljöovänliga nickel kadmium batterier. Elbilsentusiasten vill såklart
uppgradera till modernare batteriteknik och han/hon vill äga sina batterier eftersom
körsträckorna för entusiastbilen är kortare än för en kommersiellt använd bil. Nu blir
konsekvensen att Citroënbilar inte tio år gamla ens, som kanske bara rullat 2-3000 mil hamnar
på skrothögen.
Kära Citroën vilken miljöhushållning och miljösyn innebär det?
Koldioxidpysande bilar på gatorna och rent åt helvete!

Peter Nyström
Elbilsentusiast
och citroenist

********************************************************************

Nedan följer Citroën Sveriges kommentar till Peter Nyströms artikel :

********************************************************************

Hej Peter!

Jag har tagit del av utkastet till din artikel och jag vill gärna ge min syn på saken.
Jag var servicechef inom Autogruppen när Peugeot lancerade ett fåtal elbilar i Sverige och efter separeringen av Peugeot och Citroen var jag servicechef då ZEUS avtalet tecknades på EU-nivå. Sverige åtog sig att leva upp till avtalet och importerade ca 200 EL Berlingo till Sverige.
Överenskommelsen i avtalet var att Statens Energimyndighet subventionerade priset med 20000 kr + moms. Bilarna skulle endast säljas till myndigheter och stora elleverantörer. För att vi skulle få den önskade volymen till ett pris som var acceptabelt för Statens Energimyndighet (knappt 80000 kr) förhandlades ett batteri leasingavtal fram med PSA. För ca 1000 kr i månaden ink moms garanterades man fritt byte av batterier, gratis batteriservice 3 ggr per år och fri bärgning till verkstad under batterileasingperioden. I avtalet stipulerades att leasingavgiften skulle erläggas under bilens livstid.

Det fanns naturligtvis olika anledningar varför man ville köpa Elbilar i Sverige. Största kund var Sydkraft som hoppades på att få leverera el till ett större antal kommunala fordon.

Det visade sig snart att batteripaketen inte höll mer än max 2 år. Vi fick bekosta byten av alla 4 batteripacken mer än en gång per bil till en kostnad av ca 140000 kr per gång. Dessa problem gav även användarna andra problem genom att de fick vänta länge på att få ersättningsbatterier.

Eftersom projektet ställde till mer problem än glädje för många av våra kunder tog vi därför beslutet att avbryta vidare försäljning av Berlingo Electric i Sverige.

Historien är inte slut än. De myndigheter som inte längre vill fortsätta med den här generationens elbilar skrotar dem eller lägger ut dem till försäljning på nätet. Nu börjar miljömedvetna privatkunder intressera sig för dessa bilar. Grundavtalet som tecknades går inte att bryta. Bilarna har ingen fabriksgaranti kvar och det finns en risk för haveri i elmotorn eller laddningsaggregatet. Kostnaden för reparationen beräknas i båda fallen ligga på ca 70000 kr. De privatkunder som råkat ut för detta har köpt bilen billigt men de tvingas skrota den på grund av dyra repkostnader. Enligt min uppfattning är det lyckligast att dessa bilar tas från marknaden.

Citroen har inte givit upp hoppet med eldrift. Det närmaste projektet är Elhybriden som vi hoppas kommer på den franska marknaden 2009 och året därefter till övriga marknader. Citroen har lång erfarenhet av eldrift och de säger själva att el Berlingon hade för kort aktionsradie. Elhybriden är därför det enda alternativet men man vill försäkra sig om ett överkomligt pris för batteripacket samtidigt som man ställer krav på så liten vikt och volym som möjligt.
Samarbetet med japanska batteritillverkare går framåt och för miljöns skull hoppas jag att Citroens nästa satsning på el blir en succe.

Med vänliga hälsningar
Björn Sundin
CITROËN SVERIGE AB

*****************************************************************

 EVguide
                   HEM HOME