EVguide
                   HEM HOME


EVguide 27 mars 2014
Text och foto: Knut Abrahamsen
 

En ny laddplats med solceller

- invigdes 27 mars 2014 hos Akademiska Hus på KTH Campus i Stockholm


 pressmeddelande från akademiskahus.se  

Halv sol

21 mars 2014 öppnade ett annat svenskt fastighetsbolag, Humlegården,
en egen elbusslinje i Solna
Stor heder till de båda miljötänkande fastighetsbolagen !paneler kortsida

Hamilton inviger
Invigningstalade gjorde
Stockholms företagar- trafik- och arbetsmarknadsborgarråd Ulla Hamilton, bilden ovan,
KTHs vicerektor för hållbar utveckling Göran Finnveden
samt Akademiska Hus regiondirektör i Stockholm, Sten WetterbladSolelia GreentechLaddstationen är ett samarbete mellan Akademiska Hus och svenska företaget Solelia Greentech
Projektet pågår under en treårsperiod med stöd från Energimyndigheten för att ingå i ett nationellt samarbetsprojekt som ska testa och utvärdera olika sätt att handla med solel som produceras för elfordon.


Under solpanelernas långsidorLaddplatsen är belägen vid Akademins Hus, Drottning Kristinasv. 23 - 25, nära Östra Station

Se karta på   uppladdning.nu  Ovansida solpanelerÖver respektive parkering finns ett sju kvadratmeter stort tak med solceller vilket ger en maxeffekt på ca 1kW och en årlig produktion på upp till 1200 kWh.
Det ger i storleksordningen 700 till 1000 mils bilkörning per år beroende på biltyp och körstil.Panel fästenRelativ enkel manuell vinkelinställning med två fästpunkter per panel.Öppettider08 - 18 får plug - in bilar med tillstånd ladda

Övrig tid får andra plug - in elbilar ladda max 4 timmaranslutningskontakter

2 schuko/ jordade hushållskontakter 230V 16A
2 Mennekes Mode-3, Type-2 kontakter (ej klara vid invigningen 27 mars 2014)

Se   uppladdning.nu  
Med orkester- och visst är det trevligt med lite Kårs-drag också :-)

 EVguide
                   HEM HOME