EVguide
                   HEM HOME
14. august 2005

 

Etter 5 år og 130.000 km i sin TH!NK

- sender Øyvind Lunde noen fakta
som fortjener en mye større spredning enn hva EVguide kan gi dem, men atter en gang, takk for nok en rapport.
 1 Øyvind Lundes Think


Hei

I løpet av de siste årene har familjens andrebil, Volvoen, blitt spart for 130.000 km,
4 - 5.000 kaldstarter (minst), mange oljeskift etc.
Forbruket ville vært i anslagsvis 13 - 14.000 liter bensin eller ca 65 - 70 fulle tønner lik den jeg viser på bildet.
Utslippet av CO2 ville vært ca 33 - 35.000 kg + en god slump andre ikke helsebringende stoffer.

TH!NKen har brukt ca 23.000 kWh eller noe over årsgjennomsnittet for en norsk bolig.
Årsforbruket her i huset ligger på ca 14 - 15.000 kWh inkludert elbilens forbruk.

Er det noen som vil hevde at dette ikke er miljøvennlig?
I så fall kan de som er mer opptatt av penger lage et lite regnestykke på hva jeg har spart i kroner og øre. Foruten bensin og lavere servicekostnader har jeg spart anslagsvis 50.000 på årsavgift, bompenger og parkeringsutgifter. For ikke å snakke om tid i kollektivfeltet de siste to årene.
Think Nordic anslo levetiden på batteriene til ti år og 100 -150.000 km, altså en årlig kjørelengde på ca 10 - 15.000 km. Med unntak av årlig kjørelengde holder jeg meg innenfor antatt levetid i kilometer med god margin.

Vi får håpe flere modeller snarest mulig blir tilgjengelig på markedet, for enten "ekspertisen" vil eller ei er fremtiden elektrisk ;-)
Det spørs bare hvor lenge bileiere verden over kan (vil) leve med en galloperende oljepris.

mvh
Øyvind

E - post til Øyvind >

Og hans hjemmeside heter naturligvis www.sparenergi.no 

 EVguide
                   HEM HOME