FÖRENINGAR och liknande


 Du kan hoppa direkt till

  DK FIN IS N S


Skicka gärna din info via E-post till EVguide

Senaste/ siste uppdatering på denna sida var 30 sept. 2008


INTERNATIONELLTWEVA association (World Electric Vehicle Association)

AVERE
European Electric Road Vehicle Association


CITELEC
European Association of cities
interested in the use of electric vehicles.
Ett 60-tal städer, varav de nordiska:
Köbenhamn, Göteborg, Stockholm, Oslo och Stavanger


The American Lung Association

 
 
 

DANMARK

Dansk Elbil Komité


VidenCenter for Elbiler - VCE Avviklet
VCE´s Henriette Schøn är/ var? Danmark´s representant
i den europeiska elbilsföreningen AVERE


København är med i CITELEC 
 
 

FINLAND

SAY Electric Vehicle Association of Finland
Kaj Bäckström, E-post 
 

ISLAND

Isländska ?
 
 
 

NORGE

NORSTART Norsk Elbilsforening
Sekretariat: Teknologisk Institutt    E-post

Lokalforening Rogaland, E-post sekretariatet NORSTART/ Rogaland

Lokalforening Østfold, E-post sekretariatet NORSTART/ Østfold


NORSTART´s Thor Erik Musæus och Malmfrid Kjørri är Norge´s
representanter i den europeiska elbilsorganisationen AVERE


Oslo och Stavanger är med i CITELEC


Bergen Thinkers

Trondheim Thinkers
E-post til Håkon Bjerkan


Miljøstiftelsen Bellona
 
 
 

SVERIGE

Svenska Elfordonsföreningen SWEVA (SEFOS)

 

ELFIR Elfordonsintressenternas Riksförbund

GVEA Gotlands Vänner av Elektriska Automobiler
 

Urban Karlström, chef för
VTI Statens väg- och transportforskningsinstitut
valdes i mars 2001 som ordförande de nästkommande 3 år
för den europeiska elbilsföreningen
AVERE
SWEVA utser Sveriges andre representant.


Göteborg och Stockholm är med i CITELEC


Forum för Eldrivna Vägfordon, FEV
Ett samarbete mellan Energimyndigheten, KFB och SWEVA.
SWEVA är sammankallande och arrangör av aktiviteterna.
 

Ingenjörer för Miljön, IfM
Ordförande Russel Johnson, E-post


Nätverket för Transporter och Miljön, NTM
Ideell förening som verkar för en gemensam uppfattning om
hur transportsektorns miljöfrågor skall lösas för att uppnå
långsiktigt hållbara transportsystem. Detta innebär bl.a. att
NTM sprider kunskap om miljöfrågor, initierar forskning och
utveckling, samt verkar för gemensamma beräkningsgrunder
för transporters miljöpåverkan.

 


EVguide HOME HEM EVguide