EVguide
                   HEM HOME

 
1 oktober 2011
EVguide  i samarbete med www.Solkraft.se



 

Världens kanske största laddplats öppnade i dag

- i Högalidsgaraget på Södermalm i Stockholm

Alla de 209 platserna har 16A enfas ladduttag !

Stor heder till Stockholm Stad och Stockholm Parkering !




Här visas öppettider och avgifter i Högalidsgaraget:   www.stockholmparkering.se

Mail kundservice snabel-a stockholmparkering.se

Här kan du se befintliga 254 kommunala laddplatser nu:    www.stockholmparkering.se

Se också info och karta på  www.uppladdning.nu





*

Högalidsgaraget ligger i berget vid Högalidskyrkan
Bilinfart är från Hornbruksgatan
och fotgängare kan nå garaget både från Hornsbruksgatan och Högalidsgatan.



*

Entre för gående från Högalidsgatan
OBS !
För att komma in här måste du ha de sex sista siffrorna på kortet du använde när du körde in i garaget



*

Inpassering gående.



*

Vid bommarna mitt i in/ ut- farts"backen", se nedan, finns kortläsare.
Endast betalning med kort.
Samma avgift för alla bilar,
och inget extra för laddande av rena elbilar och plug-in hybrider.


*

Bil in/ ut-fart är från Hornbruksgatan



*

Garaget består av två ungefär lika stora hallar med ca. 50 bilplatser utefter sina långväggar.
Detta är så att säga entrehallen, och den andra, nedan, kanske vi kan kalla sidohallen.


*

Längst bort i sidohallen är in/ ut-gång för gående till/ från Högalidsgatan,
och där finns också små låsbara cykel"garage".


*



*

Det är en stolpe för två bilplatser

*

- men boxen har egen låsbar lucka för varje uttag

*





*

Boxarna verkar matas till grupper av tre boxar, och alltså max sex bilar.
Alla uttag har 16A säkringar





 EVguide
                   HEM HOME